Xốp dán tường sinh vật biển MC06

22.000 VNĐ

  • Kích thước: 70x77cm
  • Độ dày: 4mm