Xốp dán tường giả da hoa thị MC46 trắng

25.000 VNĐ

  • Kích thước: 70x70cm
  • Độ dày: 5mm