Vách bình phong di động sen lưới MC06

1.000.000 VNĐ

  • Chất liệu: Gỗ nhựa PVC cao cấp
  • Kích thước: 180x80cm (2 tấm 40cm). Giá 1tr
  • Kích thước: 180x90cm (2 tấm 45cm). Giá 1tr1
  • Kích thước: 180x100cm (2 tấm 50cm). Giá 1tr2
  • Kích thước: 180x120cm (3 tấm 40cm). Giá 1tr4
  • Kích thước: 180x135cm (3 tấm 45cm). Giá 1tr5
  • Kích thước: 180x150cm (3 tấm 50cm). Giá 1tr7
  • Kích thước: 180x160cm (4 tấm 40cm). Giá 1tr8
  • Kích thước: 180x180cm (4 tấm 45cm). Giá 2tr
  • Kích thước: 180x200cm (4 tấm 50cm). Giá 2tr2
Danh mục: